Undangan Pernikahan dalam Bahasa Jawa

Mugi Katur Panjenenganipun
Bpk./Ibu/Sdr.________….
wonten ing Solo.
Bismillahirohmaanirrohim
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Rinenggo sagunging pakurmatan.
Kanthi hangajab nugrahaning Gusti Allah Ingkang Maha Agung, mbok bilih wonten dhanganing penggalih saha longgaring wekdal, kula sak kulawarga nyuwun kanthi sanget karawuhan panjenengan sekaliyan mbenjang wonten ing,
Dinten : Kamis Kliwon
Suryo Kaping : 31 Mei 2012
Wanci Tabuh : 13:00 wekdal iring kilen
Panggenan : Griyo Kula Wirobrajan Yogyakarta
Wigatosing Atur : Walimatul Ursy

Wasana sanget ing pangajeng-ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan, mugi Gusti Ingkang Maha Asih tansah peparing berkah wilujeng ing sedayanipun. Amin.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Yogya, 1 Januari 2012
Salam Taklim
ttd
Tumi Sekeluarga


Sumber 

0 komentar:

Posting Komentar